Data aktualizacji: 2018-04-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Parafia Podwyższenia Krzyża Swiętego, Centrum sw. Marcina de Poress
- w języku lokalnym *Парафія Подвиження Святого Хреста, Центр св. Мартіна де Поресс
Miejscowość *Fastiv
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*pl. Zygmunta Kozara 2

 

 

Kod pocztowy*

05800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380637897946Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dom.marcina@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

o. Michał Romaniv

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

s.Justyna Niemyjska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła podlega pod Parafię

Podwyższenia Krzyża Swiętego

pl. Zygmunta Kozara 2

05800 Fastiv

Ukraina


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w starej szkole muzycznej odremontowanej. Posiadamy cztery klasy nauczania początkowego. W całym budynku mieści się jeszcze: na parterze kawiarnia, sala kinowa, rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze przedszkole i szkoła. Na trzecim piętrze jest sala języka polskiego dla młodzieży i dorosłych z miasta Fastowa i okolic, pomieszczenia administracyjne, Dom Samotnej Matki. Na poddaszu jest kaplica, szwalnia, sala do katechezy i języka polskiego dla  dzieci z naszej szkoły.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18180
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---