Data aktualizacji: 2018-04-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Augusta Hlonda
- w języku lokalnym *Polish School / Holy Rosary Church
Miejscowość *Baltimore
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*408 South Chester Street, Baltimore

 

 

Kod pocztowy*

MD 21231

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Waszyngton
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 410 350 1030Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ms.minor@verizon.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Minor

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola / Parafia Matki Bozej Rozancowej

408 South Chester Str

Baltimore MD 21231


Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

Do Polskiej Szkoły im. Augusta Hlonda w Baltimore,  w bieżącym roku szkolnym 2017/18 uczęszcza 70 uczniów.  Klasy podzielone są według grup wiekowych od 3 latków do klasy 7-ej .   Oferujemy 8 klas: 3 latki, 4 latki, zerówkę, I klasę, II klasę, III klasę, V klasę i VII klasę.  W szkole uczy 11 nauczycieli. Program edukacji obejmuje naukę języka polskiego, geografię i historię oraz katechezę  Dzieci uczestnicza w licznych  parafialnych i szkolnych imprezach : jasełka, mikołajki, bal karnawałowy, polski festiwal, konkursy plastyczne, obchody Dnia Niepodległości czy coroczne uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim w Baltimore . 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

 Rodzice wypelniaja formularz zapisow do szkoly.  Zapisy trwaja od maja do wrzesnia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

 Dzieci mozna zapisywac od maja do wrzesnia.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 Zajecia trwaja od wrzesnia do maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
 Świadectwo ukończenia klasy na zakonczenie roku szkolnego


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wszyscy Nauczyciele sa wolontariuszami.  Zatrudniani sa przez Zarzad Szkoły.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodzicow dba o bezpieczenstwa uczniow w czasie zajec, pomaga w zbieraniu funduszy na utrzymanie szkoly.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---