Data aktualizacji: 2018-04-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola im. Mikolaja Kopernika
- w języku lokalnym *polish language school
Miejscowość *west palm beach
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*390 sequoia drive south

 

 

Kod pocztowy*

33409

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

waszyngton
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 5612941441Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): edytaszu@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Konopka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edyta Szumelda Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola Polska im.Mikolaja Kopernika

390 sequoia Drive Soutch

West palm beach .florida 33410


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
szkola dziala przy parafii Mary Immaculate w west Palm beach
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1855
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---