Data aktualizacji: 2018-05-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ice Candy School - Polska Szkoła
- w języku lokalnym *Ice Candy School
Miejscowość *Portlethen, Aberdeen
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bruntland Road

 

 

Kod pocztowy*

AB12 4QL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

EDYNBURG
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7962 912 685Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): schoolicecandy@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ICE CANDY SCHOOL

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Jesteśmy innowacyjną szkołą dla dzieci dwujęzycznych, tworzoną przez grupę pasjonatów edukacji. Otwieramy sie na świat  i wierzymy, że wspólnie można zrobić wiele, by zmienić go na lepsze. Powstaliśmy w 2013 roku, z potrzeby zbudowania środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka i młodego człowieka poza granicami Polski. Jesteśmy jednà z nielicznych szkół uzupełniajácych, która dba również o rozwój psychoruchowy dzieci, zapewniajác szeroki wachlarz zajęć sportowych, artystycznych i coachingowych.

Pragniemy wspierać dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości. Chcemy, by czuły się bezpiecznie w naszej szkole. Szanujemy ich oczekiwania, problemy, ich indywidualność i odmienność. Zachęcamy do odkrywania własnej tożsamości i odnajdywania własnych talentów. Wzieliśmy to co najlepsze z polskiego systemu nauczania i ze szkockiego Curriculum for Exellence i tworzymy kreatywná szkołę, która edukuje z wyobraźniá. Nie przekazujemy tylko suchej, ogóloniedostępnej wiedzy, ale tworzymy przestrzeń na wymyślanie, eksperymentowanie, czy popełnianie błędów, słowem na KREATYWNOŚĆ. Wierzymy, że dzięki temu, kiedy dorosną, ich życie będzie bogate w możliwości do uczynienia go szczęśliwym. 

Motto naszej szkoły to: Dzieci należy uczyć, jak myśleć, a nie to co majá myśleć.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18175
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---