Data aktualizacji: 2018-05-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Gen. W Sikorskiego
- w języku lokalnym *General W Sikorski Polish School
Miejscowość *Addison, IL
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*330 E Fullerton Ave

 

 

Kod pocztowy*

60101

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 630-706-0735Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@sikorskischool.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Krasinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Danuta Krasinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

General W Sikorski Polish School

330 E Fullerton Ave

Addison, IL 60101


Rok powstania szkoły.*
1977
Krótki opis szkoły *

             Jak sami widzicie nasza szkoła, to szkoła z wieloletnią tradycją. Została założona w 1977 roku i działa do chwili obecnej. Przez wiele lat absolwenci naszej szkoły powielali tradycje, które do tej pory są kontynuowane i praktykowane przez nas. Grono pedagogiczne w naszej szkole to osoby, które nie tylko dysponują ogromną wiedzę, ale również mają wielkie serce do tego co robią.
           Na chwilę obecną uczęszcza do nas ponad 200 dzieci, jest 14 klas, zajęcia odbywają się w każdą sobotę,  tak jak widać jesteśmy elitarną szkołą która wie co robi. Zwracamy szczególną uwagę na dobro i wykształcenie naszych dzieci, niestety placówek takich jak nasza jest obecnie coraz mniej na rynku Amerykańskim.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18185
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

www.sikorskischool.org

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

www.sikorskischool.org

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

www.sikorskischool.org

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
www.sikorskischool.org

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoly

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---