Data aktualizacji: 2018-07-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Oldham
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Oldham
Miejscowość *Oldham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Sunny Side House, Chamber Road

 

 

Kod pocztowy*

OL8 4NZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447890960001Faks (z numerem kierunkowym kraju) 1

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): teresak63@hotmail.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Kurkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Kobyra Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola Sobotnia w Oldham

Sunny Side House

Chamber Road

Oldham

OL8 4NZ


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia działa przy Polskim Ośrodku Katolickim w Oldham.

Od kilku lat do Szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polskich imigrantów, przybyłych do Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do UE. W Szkole dzieci w wieku od 4 do 16 lat uczą się języka ojczystego, historii, geografii i religii. Poznają również tradycje i zwyczaje polskie.    


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Społeczność polską tworzą Polacy, wywodzący się z tzw. powojennej emigracji i emigracji lat 70-tych i 80-tych, mieszkający w obrębie Lancashire od kilkudziesięciu lat, jak również młoda emigracja - Polacy, którzy zamieszkują w Oldham i okolice od kilku lat. Społeczność polska w tym rejonie liczy kilka tysięcy osób, skupiona jest ona przy Polskim Ośrodku Katolickim i parafii w Oldham . 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1890
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Przy wypełnianiu formularza w szkole

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Szkoła rozpoczyna się we wrzesniu i kończy się w lipcu 

W soboty lekcje sa od 10.00 do 13.15

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoly zatrudnia nauczycieli po uzyskaniu dokumentow
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---