Data aktualizacji: 2018-05-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska Św. Kazimierza
- w języku lokalnym *St. Casimir's Polish School
Miejscowość *Vancouver
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*1187 East 27 Ave.

 

 

Kod pocztowy*

V5V 2L7

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Vancouver
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +16048763194Faks (z numerem kierunkowym kraju) +16048728171

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stcasimirs@telus.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

O. Sławomir Obłąk, OMI

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

S. Bernadetta Gościniak, MChr. Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Parafia Św. Kazimierza

1187 East 27 Ave., Vancouver, BC V5V 2L7

Canada


Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi zajęcia na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Nauczaniem objęte są następujące przedmioty: język polski, historia Polski, geografia Polski oraz katecheza.

W roku szkolnym 2017/2018 zarejestrownych jest 70 uczniów.

W szkole pracuje 8 nauczycielek i 3 katechetki.

Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9:30 do 13:00.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Vancouver jest pięknie zlokalizowanym miastem -  nad Pacyfikiem i wśród Gór Skalistych.

Polska Polonia w Vancouver istnieje od 1926 roku.

Obecnie w Kolumbii Brytyjskiej mieszka około 128 tysięcy Polaków.

Jedyną polską parafią w Kolumbii Brytyjskiej jest Parafia Św. Kazimierza w Vancouver.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać do szkoły wypełniając formę rejestracyjną.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy rozpoczynają się we wrześniu i trwają do końca października.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września i kończą się w drugą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Każdy uczeń otrzymuje świadectwo na zakończenie roku szkolnego.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrekcja.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Komitet Rodzicielski pomaga w organizowaniu różnych atrakcji dla dzieci.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---