Data aktualizacji: 2020-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt ,,Mała Polonia" w Glasgow
- w języku lokalnym *Polish classes point - Little polish in Glasgow
Miejscowość *Glasgow
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*92 Ardnahoe Avenue

 

 

Kod pocztowy*

G420EU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

EDINBURGH
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004407907875170Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pietraszewska.magdalena@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Pietraszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkolny Punkt Mała Polonia w Glasgow


Geoff Shaw Community Centre
25 Kerrylamont Avenue, ToryglenGlasgowG42 0DN

Tollcross Community Centre
1120 Tollcross RoadGlasgowG32 8HE
  • Telephone 0141 763 0138

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Dzisiaj nasz Szkolny Punkt liczy 29 uczniów, zajęcia prowadzone są w Community Centers na dzielnicach Tollcross i Toryglen.

Nauczyciel dojezdza do  punktów konsultacyjnych, gdzie odbywają się zajęcia. Pracujemy z podręcznikami Małgorzaty Pawlusiewicz zgodnie z podstawa programową MEN dla dzieci polonijnych.

Zajęcia odbywają się popoludniami we wtorki , środy i czwartki. 


Proponowane zajęcia są odpowiedzią na potrzeby polskich dzieci mieszkających w Glasgow. Celem zajęć jest przede wszystkim intensywne nauczanie języka polskiego dostosowane do możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Równolegle z edukacją polonistyczną, wprowadzane są też treści z zakresu:
- kultury,
- tradycji,
- historii i geografii Polski.


Zajęcia w języku ojczystym pomagają budować w dzieciach tożsamość narodową z jednoczesnym rozwijaniem poczucia własnej wartości w środowisku szkockim ceniac tym samym swoje dziedzictwo kolturowe oraz kraj pochodzenia rodzicow. Uczniowie zdobywają wiedzę w przyjaznej atmosferze, podczas zabaw i gier oraz przy pomocy odpowiednich dla wieku metod i środków pracy. Nauczyciel pracuje na podstawie autorskich programow nauczania dostosowanych do poziomu i możliwości uczniów oraz wspiera sie podręcznikami  Małgorzaty Pawlusiewicz dla dzieci polonijnych . Programy są oparte na  programie MEN dla dzieci przebywających za granicą.

"Z językiem polskim na spacer"CZYLI NAUKA JĘZYKA BEZ PODRĘCZNIKA -  to nowo otwarte w roku szkolnym 2019-20 zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami treningu uważnośći i koncentracji. Zajęcia kierowane są do dzieci od 5-7 roku życia, mają one na celu pierwszy intuicyjny kontakt z językiem ojczystym,obcowanie z muzyką nadaje ruchowi polska treść co niesie ze soba duży potencjał edukacyjny w tym wieku. Wspiera rozwój dziecka dwujęzycznego, rozwijaja zdolność szybkiej analizy i syntezy, rozija motorykę, pamięć krótko i długoterminową a w dużej mierze osobowość dziecka. Porzez obcowanie z polską piosenką, tekstami literackimi dzieci dwujęzyczne rozwijają fantastyucznie kompetencje lingwistyczne. 

ZAPRASZAMY !!!


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1929
              - 2019/2038

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek we wrzesniu, koniec w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Obecnie uczniowie otrzymują ocene opisową na koniec roku szkolnego , oraz dyplom/świadectwo z okazji ukończenia danej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Samozatrudnienie nauczyciela.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie działa Rada Rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---