Data aktualizacji: 2018-05-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja
- w języku lokalnym *Mikolaj Rej Polish School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Burlington Lane

 

 

Kod pocztowy*

W4 3UN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7756969708Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): prezes@polskaszkolachiswick.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bożena Dybowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego 

Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja

Burlington Lane

London W4 3UN


Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *
Jesteśmy szkołą sobotnią. W naszej szkole- w klasach od przedszkola do klasy maturalnej- uczy się obecnie prawie 500 uczniów. 

Naszym celem jest pokazywanie wchodzącym w życie pokoleniom, jak ważne są ich korzenie, bliski kontakt z polską kulturą, tradycjami i obyczajami.   Uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski, muzyki i religii. Dla naszego grona pedagogicznego  rozwój intelektualny uczniów jest tak samo ważny jak wychowanie i rozwój duchowy. Naszym zadaniem jest wzbudzanie w każdym młodym człowieku poczucia własnej wartości, szacunku do samego siebie, drugiego człowieka oraz otaczającego świata. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18495
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W celu zapisania dziecka do szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres administratora szkoły lub złożyć go osobiście w sekretariacie szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Preferowany termin to czerwiec/lipiec (na nastepny rok szkolny), ale szkoła przyjmuje również uczniów w ciągu roku szkolnego (pod warunkiem, że dysponuje miejscami w danej klasie).

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu a kończą w lipcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie otrzymują świadectwa potwierdzające ukończenie nauki w danej klasie w danym roku szkolnym.

Przedszkolaki i uczniowie zerówki otrzymują dyplomy.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Komitetu Rodzicielskiego zatrudnia nauczycieli na warunkach okreslonych w umowie o pracę. Jest to posada płatna.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---