Data aktualizacji: 2018-06-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego
- w języku lokalnym *School of Polish Language
Miejscowość *Carlow
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Unit 1, Burrin Rd.,

 

 

Kod pocztowy*

Carlow

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353876379621Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): k.gurzawska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Gurzawska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Ryba Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła Języka Polskiego w Carlow

Unit 1, Burrin Rd.

Carlow

Ireland


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka Polskiego mieści się w budynku przedszkola "The Creative Kids" w centrum Carlow.

Zajęcia odbywają się w soboty w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oferujemy uczniom wysoki poziom nauczania z języka polskiego, lektury tekstów literackich, elementów historii oraz geografii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1836
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy zgłosić się do biura placówki od poniedziałku do soboty i wypełnić formularz zgłoszeniowy Szkoły Języka Polskiego.


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Cały rok

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy i świadectwa ukończenia poszczególnych klas.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---