Data aktualizacji: 2018-06-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Mikolaja Kopernika
- w języku lokalnym *Nicolaus Copernicus Polish School
Miejscowość *Brantford On
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*126 Albion Street

 

 

Kod pocztowy*

N3T 3M6

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 519 758 8560Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lucynasycz@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Sycz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Grand Erie Learning Alternatives

Zwiazek Polakow w Kanadzie Gurpa 10 w Brantford, Ontario, Canada


  


Rok powstania szkoły.*
1932
Krótki opis szkoły *

Lekcje odbywaja sie dwa razy w tygodniu:

poniedzialek - klasy 1 - 8

czwartek - klasa 0


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---