Data aktualizacji: 2018-07-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Oliwiera Perry'ego
- w języku lokalnym *PS 34 Oliver H. Perry
Miejscowość *Nowy Jork
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*131 Norman Avenue

 

 

Kod pocztowy*

Brooklyn, NY 11222

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

nowojorski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-718-389-5842Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001-718-389-0356

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): IBorys@schools.nyc.gov

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Carmen Asselta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Borys Iwona Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Departament Edukacji

Tweed Courthouse
52 Chambers Street
New York, NY 10007


Rok powstania szkoły.*
1867
Krótki opis szkoły *


W PS 34 angażujemy się w sukces akademicki każdego dziecka. Misją szkoły jest nauczanie rygorystycznego akademickiego programu nauczania, uzupełnionego szeroką gamą możliwości wzbogacania, w tym sztuki, w sprzyjającym i bezpiecznym środowisku. Nasi uczniowie mają za zadanie stać się uczniami przez całe życie, dobrze przygotowanymi na potrzeby XXI wieku. Wierzymy, że dzisiejsze wysokie wymagania zapewnią skuteczną i produktywną przyszłość jutra. Jako wspólnota profesjonalnych słuchaczy dajemy naszym uczniom możliwość rozwoju akademickiego poprzez nauczenie ich krytycznych i analitycznych umiejętności myślenia w pełnej zgodności ze standardami państwowymi i krajowymi. Wspierane przez rodziny i członków społeczności oraz we współpracy z nimi, oczekujemy, że uczniowie będą dążyć do osiągnięcia indywidualnych potrzeb różnych uczniów i poprzez wzmocnienie rozwoju dobrze ukształtowanego dziecka, które jest w pełni przygotowane na swoją edukacyjną złożoność poza szkołą podstawową.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

http://www.ps34.org/polishenglish_dual_language_program
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18200
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---