Data aktualizacji: 2018-07-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *VinSmartCentr
- w języku lokalnym *Центр підліткових клубів за місцем проживання "VinSmartCentr"
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Ul.Soborna, 91

 

 

Kod pocztowy*

21050

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 (0432) 50 82 13Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380939668370

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): vinsmart@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dmytro Myra

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Gerasymczuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła VinSmartCentr jest prowadzona przez wydział mlodzieży i turystyki Rady Miejskiej Winnicy, obwód Winnicki, ul.Soborna 59,kod pocztowy 21000.Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Glówny kierunek szkoły -pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży w przyjaznej i miłej atmosferze. Obecnie udzialamy zajęcia z j. angielskiego,polskiego, niemieckiego, hanhmade, malowania, tanców; m.inn. organizujemy różne święta dla dzieci i ich rodziców, wycieczki do lokalnych muzeów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Winnica ma kilka spólnot polskich oraz organizacij i federacyj polonijnych. Historia Winnicy jest bardzo związana z historią polskiej spoleczności miasta. Mieszka tu wiele osób, które mają pochodzenie polskie i dbają o tradycje polskie w swoich rodzinach.  W Winnicy znajduje się Konsulat Generalny RP.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18500
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Żeby zapisać dziecko do szkoły należy złożyć wniosek, Udział we wszystkich zajęciach jest besplatny.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Najlepiej zlożyć wniosek od 31 sierpnia do 14 września. Początek zajęć 15 września.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 15 września do 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydajemy świadectw na zakończenie roku szkolnego, tylko certyfikaty dla najlepszych studentów.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli są zatrudnione po rozmowie kwalifikacyjnej z dyrektorem i na podstawie dokumentu o ukończeniu uczelni pedagogicznej. Wszystkie nauczyciele mają wyksztalcenie wyższe pedagogiczne i są zatrudnione wędlug przepisów prawniczych Ukrainy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców. Jej rola to wspieranie dzialalności VinSmartCentr podczas Święt, przygotowanie dzieci do udziału w występach. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---