Data aktualizacji: 2020-02-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Wakefield
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Wakefield
Miejscowość *Wakefield
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Thompsons House, 8a Thompsons Yard

 

 

Kod pocztowy*

WF1 2TP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 01924365644Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@mjlanguages.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marek Janiel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edyta Michałowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

MJ Languages- Polish Community Centre CIC


Thompsons House

8a Thompsons Yard

WF1 2TP

Wakefield

West Yorkshire

EnglandRok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Wakefield jest szkołą z krótką historią. Mieści się w sercu Wakefield. Klasa szkolna mieści 18 dzieci, jest przestronna, kolorowa, po odbytym remoncie. Od września 2018 zajęcia będą odbywały się dla klasy 1 (w godz. 9:00-12:00) oraz klasy 2 ( 12:30- 15:30), które poprowadzą  nauczyciele z kwalifikacjami zarówno polskimi, jak i angielskimi, przy wsparciu asystentów ( każda grupa ma minimum 2 opiekunów). W naszej szkole nauczamy przez zabawę, plan zajęć układany jest tak, aby lekcje były różnorodne i ciekawe dla uczniów, co zachęca ich do aktywnego udziału w każdych lekcjach. Uczymy naszych uczniów języka polskiego z elementami historii i geografii Polski , kultury i literatury  polskiej .

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wakefield jest niewielkim, ale rozwijającym się miastem, gdzie polska społeczność stanowi największy procent z mniejszości narodowych. Większość polskich mieszkańców to osoby pracujące fizycznie, a ich dzieci uczęszczają na codzień do angielskich szkół.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2060

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 zaczynają się 7/09/2018, a kończą 11/07/2019.

Klasa 0 i 2 odbywa lekcje w godzinach 9:00- 12:00.

Klasa 1 i 3 odbywa lekcje w godzinach 13:00-16:00

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Ze względu na brak podziału zajęć na poszczególne przedmioty, planujemy wydawać świadectwa opisowe , które będa określały poczynione postępy ucznia, nabyte umiejętności itp.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudniamy my, jako organizacja MJ Languages- Polish Community Centre CIC, na warunkach kontraktu, wolontariatu, bądź osoby samozatrudnione.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---