Data aktualizacji: 2018-07-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Stanisława Staszica
- w języku lokalnym *International Language Program - Polish (St. Theresa Shrine Elementary Catholic School)
Miejscowość *Toronto
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*2665 Kingston Rd.

 

 

Kod pocztowy*

M1M 1M2

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0-1-905-201-7145Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jolanta.wojtowicz@tcdsb.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Wojtowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Wojtowicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Toronto Catholic District School Board

80 Sheppard Avenue East, Toronto, Ontario M2N 6E8


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Szkoła do 2013 roku prowadziła zajęcia języka polskiego w klasach od 4 do 8. Od roku szkolnego 2013/14 dodane zostały klasa 0 (przedszkolna) do 3. Szkoła jest częścią katolickiego systemu oświatowego w Kanadzie. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego i trwają 2.5 godziny. Głównym założeniem programu jest nauka języka polskiego z elementami historii, kultury i tradycji polskiech oraz geografii.  


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoła usytuowana jest we wschodniej części Toronto, która we wcześniejszych latach była dużym skupiskiem polonii. W obecnym czasie imigracja z Polski znacznie zmalała i praktycznie wszyscy uczniowie naszej szkoły są urodzeni w Kanadzie. W ramach tej populacji 85% dzieci pochodzi z rodzin gdzie oboje z rodziców są Polakami a pozostałe 15% z rodzin gdzie tylko jeden rodzic jest Polakiem. Ukłony w stronę polskich babć i dziadków! Nasza szkoła utrzymuje ścisły kontakt z polską parafią im. Matki Bożej Królowej Polski. Uczniowie naszej szkoły należą również do ZHP Kanada: Szczep Warszawa i Szczep Zorza. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18100
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dzieci zapisywane mogą być na szkolnym portalu:

https://www.tcdsb.org/ProgramsServices/SchoolProgramsK12/InternationalLanguages/Pages/AfterHoursPrograms.aspx

albo poprzez bezpośredni kontakt z administracją szkoły

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy prowadzone są od maja do września, jak również podczas trwania roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września a kończą w drugim tygodniu czerwca każdego roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła ocenia uczniów dwukrotnie w trakcie każdego roku szkolnego. Dodatkowo dzieci otrzymują dyplomy ukończenia roku szkolnego. Absolwenci klas ósmych mogą kontynuować naukę języka polskiego w szkołach średnich, który jest kursem kredytowym  uznawanym przez władze oświatowe.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele zatrudniani są przez miejscowe władze oświatowe.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Przy szkole działa Rada Rodziców, która bardzo ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną szkoły. Przewodnicząca Rady jest odpowiedzialna za całokształt komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą. Jest również organizatorem akcji, dzięki którym możemy finansować drobne nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez szkołę. Rada jest współorganizatorem wszyskich uroczystości i wydarzeń szkolnych.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---