Data aktualizacji: 2018-08-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum językowe
- w języku lokalnym *Centro de Línguas da Unicentro
Miejscowość *Irati
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*PR 153, Km 7, s/n - Riozinho, Irati - PR,

 

 

Kod pocztowy*

84500-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55 42 999864718Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://www2.unicentro.br/cel/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sonia.niewiadomska

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

André Luis Specht

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sônia Niewiadomski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Universidade Estadual do Centro-Oeste

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła należy do uniwersytetu, wspólnie z Centrum studiów słowiańskich
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
w naszym regionie jest dużo osób z polskiego pochodzenia

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1830
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

tylko osoby powyżej  16 lat

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

pierwszy semestr  -pod koniec lutego i kończy się w lipcu.

drugi semestr - pod koniec lipca i kończy się na początku grudnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Uniwersytet poprzez konkurs
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---