Data aktualizacji: 2018-08-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka i kultury polskiej w Bellerive sur Allier i w Vichy
- w języku lokalnym *Ecole de langue et de culture polonaise
Miejscowość *Bellerive sur Allier, Vichy
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*29, chemin de la Rama, 03700 Bellerive sur Allier

 

 

Kod pocztowy*

03700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lyon
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +33779493701Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): iwonamd@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Dacka-Górzyńska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Dacka-Górzyńska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji
NIP SIRET: 82364975100018 APE:9499Z – www.macierz-francja.eu @ macierz.francja@gmail.com – tel. +33648043293
Bibliothèque Polonaise - 6, quai d'Orléans 75004 Paris (siedziba), 8, rue Cernuschi 75017 Paris (adres do korespondencji)

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Szkoła w trakcie organizacji
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Aglomeracja Vichy liczy ok. 60 tys. mieszkańców. Zamieszkuje ją kilkanaście rodzin polskich i setki osób o polskich korzeniach, które nie są zrzeszone w żadnej organizacji polonijnej, gdyż takowa tu nie występuje.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/182
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

zapisy drogą mailową

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

zapisy ciągłe

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

8 wrzesień 2018-29 czerwiec 2019

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie na zakończenie roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Samozatrudnienie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---