Data aktualizacji: 2018-08-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Bristolu
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Language and Culture Saturday School in Bristol
Miejscowość *Bristol
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*24 Nithsdale Road

 

 

Kod pocztowy*

BS234JR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447799405035Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ssjikp@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Unwin

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Unwin, Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

John Paul II Polish Language ad Culture Saturday School in Bristol

24 Nithsdale Rd

Weston super Mare

BS23 4JRRok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Placówką zarządzają dwie panie dyrektor p. Anna Unwin i p. Marta Gancarek. Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej mieści się w Holy Cross Catholic Primary School. Jest to miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci, w pełni dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych, w którym mają one możliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Pracujemy w partnerstwie z Integracyjną Szkołą Sobotnią w Bristolu, wymieniając się doświadczeniami,oraz współpracując nad różnego rodzaju projektami.SSJiKP wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców od września 2018 roku oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne: taniec z p. Julią z Ginger Dance, oraz gromadę zuchów.

Zajęcia prowadzone są w soboty od godz. 9:00 - 13:00 zgodnie z harmonogramem zajęć.

SSJiKP zapewnia edukację na 3 poziomach:

  • Edukacji przedszkolnej
  • Szkoły podstawowej
  • Przygotowania do egzaminów GCSE i A Level

Do grupy przedszkolnej Sobotniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej uczęszczają dzieci

już od 3- go roku życia.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Bristol to miasto leżące w południowo-zachodniej Anglii, nad rzeką Avon. Formalnie jest jednolitą jednostką administracyjną, do tego jest hrabstwem ceremonialnym. Bristol uznawany jest za stolicę południowo-zachodniej Anglii  W 2017 r. „Sunday Times" ogłosił Bristol najlepszym miastem do życia w Wielkiej Brytanii.

Polska społeczność w Bristolu jest niewątpliwie widoczna. W Bristolu działa min. Polski Klub w Bristolu SPK wspierający różnorodne, polskie inicjatywy, przy którym działa również komitet utworzony przez polonijne organizacje (pomysłodawcy Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polski Klub Rodzinny i portal UK724.co.uk). 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18113
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisać w poczet uczniów dziecko można poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na www.ssjikp.co.uk. Ewentualnie prosimy o kontakt z asystentem dyrektora panią Krystyną Zielosko pod numerem telefonu 07907 298737

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do końca czerwca (wówczas zostaną zamówione dla ucznia podręczniki).

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Kalendarz roku szkolnego znajdziecie Państwo na www.ssjikp.co.uk, lub na naszym koncie na portalu społecznościowym FB wpisując w wyszukiwarkę „Sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej”. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplomy ukończenia danej klasy poświadczone podpisami pani Dyrektor A. Unwin i pani dyrektor M. Gancarek.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---