Data aktualizacji: 2019-02-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *NASZA POLSKA SZKOŁA W MULLINGAR
- w języku lokalnym *OUR POLISH SCHOOL IN MULLINGAR
Miejscowość *MULLINGAR
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*RAITHIN MULLINGAR

 

 

Kod pocztowy*

WESTMEATH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

IRLANDIA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +35386316354Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mullingarps@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

MARLENA SZWED

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ANGELIKA HAJDUGA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLISH IRISH SOCIAL AND EDUCATION ASSOCIATION

6 COILL UR

BALLYMAHON RD

ATHLONE

CO. WESTMEATH

IRLANDIA


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Nasza Polska Szkoła w Mullingar jest szkołą , do której moga uczęszczać dzieci w wieku 3-14 lat. Szkoła wyznaje najważniejsze założenia Celestyna Freineta. Oddział przedszkolny obejmuje elementy pedagogiki Marii Montessori. W nauczaniu używamy aktywnych metod nauczania. Do szkoły zapisanych jest około 60-ro dzieci, a jest to nasz pierwszy rok działalności jescze się nie rozpoczął. Dzięki umiejętnemu ogłaszaniu naszej misji i chęci nauczania , szkoła bardzo szybko zyskuje nowych zwolenników. W przyszłym roku szkolnym spodziewamy się mieć dodatkowo 30-40stu uczniów więcej. Szkoła nie skupia się jedynie na nauczaniu , skupia się również na działalności społecznej.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Mullingar to miasto serce kulturalne Irlandii , w samym centrum miasta znajduje się teatr ,w którym organizowanych jest wiele koncertów i sztuk teatralnych. W Mullingar mieszka  wielu Polaków, którzy pracują w okolicznych zakładach pracy. Mieszka tu również wielu przedsiębiorców, którzy są bardzo dobrze rozwinięci na rynku. Jest wiele rodzin irlandzko-polskich.  Rodziny polskie dosyć dobrze integrują się z irlandzką społecznością .

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1860
              - 2018/1973

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice mogą zapisać dziecko do Naszej Polskiej Szkoły w Mullingar poprzez pobranie formularza z naszej strony internetowej millngarps.pl, wypełnienie oraz odesłanie na adres e mail szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do końca czerwca.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się 15 września 2018 roku a kończą 21 czerwca 2019 roku.

Zajęcia edukacyjne zaczynają się o godz. 9.30 a kończą o 13.30 . O godzinie 13.35 zaczynają sie zajęcia dodatkowe : logopedyczne prowadzone przez magistra logopedii, teatralne i plastyczno-techniczne , równoloegle odbywają się  zajęcia taneczne.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo , które potwierdza poziom umiejętności danego dziecka.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są na roczny kontrakt, przez stowarzyszenie prowadzące szkołę

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Szkolna rada rodziców zostanie wybrana na pierwszym zebraniu rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---