Data aktualizacji: 2018-09-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Społeczna Szkoła Języka Polskiego "Polonik"
- w języku lokalnym *Den Polske Lørdagskolen "Polonik"
Miejscowość *Porsgrunn
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Rønningvegen 85

 

 

Kod pocztowy*

3925

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

AMBASADA I KONSULATY W NORWEGII
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0047 40596545Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pnf.porsgrunn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna, Konkel-Ptak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Konkel-Ptak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polsko-Norweskie Stowarzyszenie w Porsgrunn

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
 Promowanie Polskiej kultury i języka w Norwegii. Propagowanie polskiego dziedzictwa narodowego i polskiego ducha naszego społeczeństwa. Zajęcia odzwierciedlają potrzeby polskiej społeczności. Pozwalają doświadczyć polskich tradycji, kultury, historii i języka. Uczniowie i rodzice maja okazję nacieszyć się kontaktem z innymi polskimi rodzinami. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Na terenie Telemarku gdzie mieści się szkoła jest około 20 tysięcy polaków. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1820
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

osobiście. telefonicznie, mail 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

cały rok szkolny

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
umowz wolontariackie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---