Data aktualizacji: 2018-11-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Jana Brzechwy w Brighton i Hove
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Brighton and Hove
Miejscowość *Brighton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Hove Park School

 

 

Kod pocztowy*

BN3 7BN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07803603198Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polska-szkola-brighton.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ania Niedermaier-Reed

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kinga Hofman Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia w Brighton i Hove jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej z siedzibą w Londynie

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła nasza jest otwarta dla wszystkich dzieci, które chcą rozwijać swoją znajomość języka, kulury i zwyczajów polskich. Szkoła rośnie z roku na rok. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Brighton i Hove są miejscowościami nadmorskimi, gdzie wiele kultur i tradycji żyje wspólnie. Polska społeczność jest spora.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18117
              - 2018/19157

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy są otwarte między marcem a lipcem poprzez stronę internetową

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do 15 lipca każdego roku

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień do lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---