Data aktualizacji: 2018-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojszystych im Henryka Sienkiewicza Ltd
- w języku lokalnym *Polish Education Society
Miejscowość *Slough
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Ragstone Road

 

 

Kod pocztowy*

SL1 2PU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7411917434Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolslough@gmail.com polskaszkolawslough@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Andrzej Drążek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Leszczyńska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicz LTD 

11a Station Road 

SL1 6JJ 

Slough, Berkshire 

Wielka Brytania 


Rok powstania szkoły.*
1952
Krótki opis szkoły *

Zajęcia odbywają się w soboty na dwie zmiany. Edukację zaczynamy od przedszkola , szkoła podstawowa i klasy przygowoujące do egzaminów z języka polskiego w szkołach angielskich. 

Zajęcia poranne trwają od 9:00 do 12:30 

Zajęcia popołudniowe od 13:00 do 16:30

Od klasy 5 wprowadzama lekcję historii a od klasy 6 równięż geografii. 

Dla chętnych uczniów prowadzimy lekcje religii. 

Obchodzimy uroczystości związane z kulturą i tradycją Polska np. Dzień Babci, Dzień Dziadka , Dzień Niepodległości Dzień Wszystkich Swiętych, Dzień Eduklacji Narodowej itp


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Slough jest miastem typowo przemysłowym, który skuoia dużą grupę emigrantów zarobkowych. 

Jest kilka miejsc i stowarzyszeń, które integrują polską społeczność. 

Prężnie działa polski Klub, Kościół, polskie sklepy i różne kluby. 

Od kilku lat w Slough organizowane są również Finały Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18700
              - 2018/19620

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Drogą internetową 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

cały rok szkolny z tym, że mamy ograniczoną miejsc w szkole. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się w drugą sobotę września a kończą w drugą sobotę lipca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo szkolne zakupione w Polskiej Macierzy Szkolnej 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły z członkiem zarządu 

Kandydat składa cv i przechodzi rozmowę kwalifikacyjną 


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Tak 

Rada Nadzorcza kontroluję pracę Zarządu 

Rada Rodziców jest łącznikiem między rodzica mi a zarządem 


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---