Data aktualizacji: 2018-11-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. K. Pułaskiego w Atlancie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Atlanta
Miejscowość *Atlanta
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*150 Hunt St.

 

 

Kod pocztowy*

30071

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Waszysngtonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-404-906-1090Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): principal@polishclubofatlanta.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skrzynka glosowa 404-419-6707

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Dyrdół

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Dyrdol Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Club of Atlanta

7742 Spalding Dr., suite #428

Norcross, GA 30092


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
Nauka w Polskiej Sobotniej Szkole odbywa się w soboty podczas roku szkolnego w godz. 10:00 - 13:00. W szkole prowadzone są zajęcia w języku polskim dla dzieci i dorosłych. Poziom edukacji jest dopasowywany do poziomu znajomości języka w grupie, tak aby każde dziecko i osoba dorosła mogła maksymalnie skorzystać z zajęć. Nauczyciele w szkole dokładają starań aby podtrzymać i rozwinąć znajomość języka, polskiej tradycji i kultury.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Atlanta, miasto w USA, stolica i największe miasto stanu Georgia (USA).

Jest to największe miasto południowo-wschodnich stanów, a jego obszar metropolitarny plasuje się na dziewiątym miejscu spośród największych aglomeracji USA. Atlanta, obok St. Louis i Los Angeles, jest jednym z trzech miast amerykańskich, które były gospodarzami Letnich Igrzysk Olimpijskich.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/1970

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy można dokonać wysyłając email ze strony internetowej szkoły, poczta lub kontakt telefoniczny.   .

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się we wrześniu a kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---