Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Procedura i termin zamawiania podręczników w 2019 r.

  • Bartłomiej Barlakowski
  • 2019-02-08 11:51:55

W celu złożenia wniosku na podręczniki i pomoce dydaktyczne należy:

1. Zarejestrować szkołę/ośrodek nauczania w bazie danych szkół na stronie www.polska-szkola.pl.

2. Uzupełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie Polskiej Szkoły. 
    Informacja na temat zamawiania podręczników i pomocy dydaktycznych, pobierz.

3. Uzyskać akceptację dyrektora szkoły lub prezesa organizacji polonijnej oraz odpowiedniego urzędu konsularnego RP.

4. Przesłać w wymaganym terminie wydrukowany i zaakceptowany formularz zamówienia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 UWAGA! NIE MA OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA ORYGINAŁU WNIOSKU POCZTĄ TRADYCYJNĄ DO ORPEG

Realizowane będą tylko zamówienia posiadające akceptację placówki konsularnej z ośrodków zarejestrowanych na stronie: www.polska-szkola.pl.

 

Terminy składania wniosków w 2019 r.

 

Wniosek  o przekazanie podręczników i pomocy dydaktycznych należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 marca 2019 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 22 4691-134 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najczęstsze pomyłki przy wypełnianiu wniosku o przekazanie podręczników:

1. niewypełnianie pól obowiązkowych - system wyświetla informację o niewypełnieniu pola;

2. wpisywanie wielu tytułów w jednym polu. PAMIĘTAJ! 1 pole = 1 tytuł;

3. niepodawanie lub błędne podawanie nazwy wydawnictwa;

4. mylenie podręcznika z ćwiczeniem;

5. zamawianie pozycji niedostępnych na rynku księgarskim;

6. próby zamówienia podręczników dla szkoły niezarejestrowanej na portalu Polska Szkoła.

 

 

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/20

  • Grzegorz Żurawiecki
  • 2018-12-11 14:17:58

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. 
Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa
Szczegóły dotyczące rekrutacji są opublikowane na stronie www.orpeg.pl
Telefon: 22 853 87 06
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli
http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli
Wymagania
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie http://orpeg.pl  w zakładce: kierowanie nauczycieli.
Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają 
w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych  i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.
Informacje dodatkowe
1. oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2. oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3. w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4. kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
5. ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 

Razem na Święta

  • Grzegorz Żurawiecki
  • 2018-12-05 09:51:29

Szanowni Państwo,

okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych. 
By ten czas przeżyć szczególnie, Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, w tym szkoły polonijne, do włączenia się w akcję „Razem na Święta”.

Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia br.

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie placówki za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

(informacje na stronie ORPEG  http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/1522-razem-na-swieta)

 Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i typ placówki, szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji oraz zakres podjętych działań.

 Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez ORPEG.

 Szczegółowe informacje na stroniehttps://www.gov.pl/web/edukacja/razem-na-swieta-wolontariat-szkolny

Nowy bajan dla „Kropelki”

  • Grzegorz Żurawiecki
  • 2018-12-01 08:19:07

Dzięki dotacji Senatu RP poprzez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zakupiono nowy akordeon klawiszowy, tulski bajan "Etiud" dla zespołu wokalno-tanecznego "Kropelka" ze Szkoły Średniej w Zielonym Gaju w północnym Kazachstanie. Radość młodych artystów i ich instruktorki była ogromna, ponieważ bajan to instrument podstawowy w prorgamie zespołu, a stary był już bardzo zużyty i nie w pełni sprawny.

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19

  • Stanisław Świętek
  • 2018-02-20 10:28:00

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej i historii.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Telefon: 22 853 87 06

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów - do 2 marca 2018 r.
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii),

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom
w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć
ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie
za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer