Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

List Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej do Uczniów, Dyrektorów , Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół Szkół Polskich za granicą

  • Krzysztof Stanowski
  • 2008-08-29


Warszawa, 1 września 2008 r.
Drodzy Uczniowie,
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

Rodzice i Przyjaciele Szkół Polskich za granicą
,

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2008/2009. Obecne czasy stawiają szkolnictwu polskiemu za granicą nowe wyzwania: obok uczniów pochodzenia polskiego, na stałe zamieszkałych za granicą, pojawili się uczniowie, których rodzice podjęli w ostatnim okresie decyzję o wyjeździe z Kraju. Jako Minister Edukacji Narodowej nie mogę pozostać obojętna wobec ich potrzeb edukacyjnych. Dlatego w MEN podejmujemy prace nad przygotowaniem nowych programów nauczania dla polskich szkół za granicą w zakresie języka polskiego, kultury, historii i geografii naszego Kraju.

Programy te przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Jestem jednak przekonana, że stanowić będą interesującą propozycję również dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Kolejny krok to opracowanie i wydanie - opartych na przyjętych programach - podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Naszym celem jest stworzenie systemu, który umożliwi uczniowi powrót z zagranicy do polskiej szkoły na każdym etapie swojej edukacji.

Zależy nam również na wsparciu szkół funkcjonujących poza systemem polskiej edukacji, tworzonych przez rodziców, nauczycieli idziałaczy polonijnych z potrzeby serca i odpowiedzialności za losy młodych Polaków. Wiemy, jak ważne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania, ale również wyposażenie szkół polonijnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że polskie dzieci i młodzież za granicą przychodzą do szkoły w czasie, który dla ich rówieśników jest czasem wolnym od zajęć. Tym ważniejsze jest, aby pobyt w szkole był dla nich nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Gorąco zachęcam Państwa: nauczycieli, rodziców, działaczy polonijnych do udziału w dyskusji, mającej na celu wypracowanie nowych form pomocy szkolnictwu polonijnemu. Oczekujemy Państwa sugestii, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz informacji o rodzajach i skali potrzeb edukacyjnych środowisk, w których Państwo pracują. Wspólnej rozmowie na ten temat może służyć strona internetowa www.polska-szkola.pl.

Pragnę złożyć Państwu wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie w tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości doskonalenia znajomości języka ojczystego, pogłębiania wiedzy z historiii geografii Polski oraz poznawania polskiej kultury. Dzięki Państwu dzieci i młodzież mają możliwość przebywania wśród rówieśników, których łączy wspólne pochodzenie, a nauka przedmiotów ojczystych pozwala im odkrywać i zachować swoją tożsamość narodową.

W nowym roku szkolnym życzę Państwu wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy zawodowej, pedagogicznej i społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do uczniów polskich zagranicą - życzę Wam wielu sukcesów w nauce i radosnych chwil spędzonych w Waszych szkołach.

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer