Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Rozpoczęły się prace w projekcie

  • Małgorzata Krasuska
  • 2008-10-31

W dniu 25 października 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowym CODN w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów zaproszonych do udzialu w projekcie finansowanym ze środków EFS „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego i wymaganiami egzaminacyjnymi - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich przebywających za granicą”

W części oficjalnej konferencji, którą otworzyła pani Claudia Torres-Bartyzel, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN uczestniczyli m.in. pani poseł Joanna Fabisiak – jako przedstawicielka dwóch Komisji Sejmowych (Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Łączności z Polakami za Granicą), prof. Jan Mazur z UMCS w Lublinie, prof. Slawomir Żurek z KUL, prof. Marian Bugajski z UZ, prof. Józef Wróbel z UJ, prof. Jolanta Choinska-Mika z UW oraz czlonkowie grupy roboczej ds. strategii oswiaty polskiej za granica - przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.

  • Program tej części spotkania obejmował: Informację o strategii kształcenia dzieci polskich za granicą - wystąpienie pana Krzysztofa Stanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
  • Informację o założeniach projektu i głównych zadaniach – wystąpienie dr Grażyny Czetwertyńskiej, naukowego koordynatora projektu;
  • Prezentację strony internetowej www.polska-szkola.pl - dr Joanna Wójtowicz, dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie;
  • Informacje o harmonogramie i sposobie pracy;
  • Głosy i komentarze gości
W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele na co dzien pracujacy z dziecmi polskimi w Niemczech, Danii, Austrii, Szwecji, USA i na Litwie.


(Edytowany przez Grażyna Czetwertyńska - piątek, 31 października 2008, 20:09)

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer