Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

80. Rocznica deportacji osób polskiej narodowości z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Kazachskiej SRR

  • Stanisław Świętek
  • 2016-07-01

10 czerwca 2016 r. w Astanie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. Rocznicę deportacji osób polskiej narodowości z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Kazachskiej SRR. Jubileusz zorganizowało Zgromadzenie Narodów Kazachstanu, Stowarzyszenie Polonijne „Polacy”, zaś projekt w części finansowo wsparła Ambasada RP w Astanie.
 

Udział w uroczystościach wzięły m.in. władze Związku Polaków Kazachstanu, przedstawiciele Zgromadzenia Narodów RK, duchowieństwa, a także pracownicy Ambasady RP w Astanie oraz zaproszeni goście reprezentujący środowiska polonijne oraz inne narodowości zamieszkujące Kazachstan. W imieniu Ambasady przemówienie wygłosił Pan Ambasador Maciej Lang. W programie znalazły się także wspomnienia najstarszych Polaków, którzy przeżyli tragedię deportacji i wspomnienia Kazachów, pomagających deportowanym. W części artystycznej wystąpiły folklorystyczne zespoły centrów etnicznych m.in. polskiego, białoruskiego, niemieckiego, ukraińskiego oraz Inguszetii.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer