Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Ukraina, Bar. Przegląd małych form teatralnych

  • Stanisław Świętek
  • 2016-12-09

 

W dniu 26 listopada bieżącego roku w Domu Polskim w Barze odbył się pierwszy Przegląd Małych Form Teatralnych – Bar 2016r. 
Celem przeglądu było ukazanie tego, co w dziedzinie teatru amatorskiego dzieje się w polskich organizacjach na terenie Podola i nie tylko.

Do Baru przybyli goście z Polsko-Ukraińskiego Kulturalno- Oświatowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza z Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, z Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej w Koziatyniu oraz z Domu Polskiego w Żytomierzu. Gościliśmy również młodych aktorów z Kamieńca Podolskiego, teatr „Dialog” Związku Polaków Winniczyzny oraz adeptów sztuki teatralnej ze Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Winnicy. Swoje umiejętności i pasję aktorską pokazali również gospodarze przeglądu. Na scenie można było zobaczyć m. in. fragmenty  „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz „Ślubów Panieńskich” Aleksandra Fredry, wiele teatralizowanych wierszy polskich autorów: Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy księdza Jana Twardowskiego oraz fragment „Pana Wołodyjowskiego” wystawiony – jak łatwo się domyślić – przez młodych aktorów z Kamieńca Podolskiego. Na uwagę zasługuje wyjątkowo wysoki poziom prezentacji, co  świadczy zarówno o talencie dzieci i młodzieży jak też zaangażowaniu animatorów grup teatralnych  i niewątpliwej potrzebie organizowania tego typu spotkań. Wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe dyplomy i  zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Dodatkowym bonusem dla gości i gospodarzy był występ- zaproszonego przez Konsulat RP w Winnicy - Teatru Lalek z Wrocławia, w wykonaniu którego mogliśmy obejrzeć  przezabawny spektakl nawiązujący do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Dzięki wspaniałym wystąpieniom zarówno amatorów jak i profesjonalnych aktorów, mieliśmy w Barze prawdziwe święto teatru.

Małgorzata Michalska,  nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG, Ukraina, Bar

   

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer