Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

emo Ukraina, Drohobycz

KONKURS RECYTATORSKI im. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO W DROHOBYCZU - 26.04.2015R  Konkurs im. Kazimierza Wierzyńskiego, zorganizowany przez Ogólnoukraińskie Koordynacyjno- Matodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej, odbył się w Drohobyczu w niedzielę 26.04.2015r. Zamierzeniem organizatorów było upamiętnienie polskiego wybitnego poety urodzonego w 1894r. w Drohobyczu. Idea nie była nowa- podobny konkurs odbył się już kilkanaście lat temu zorganizowany również przez Centrum Metodyczne w Drohobyczu. Teraz chodziło o to, aby wskrzesić zapomnianą już imprezę i przypomnieć tym samym ważną postać polskiej kultury związaną z tym miejscem . Pomysł zyskał akceptację Konsulatu RP we Lwowie oraz Fundacji” Wolność i Demokracja” i dzięki wsparciu finansowemu tych dwóch instytucji mógł być zrealizowany. Zainteresowanie polskich oświatowych placówek na Ukrainie przerosło oczekiwania organizatorów – zgłoszonych zostało ponad 60 recytatorów. Przybyli reprezentanci polskich szkół nie tylko z najbliższego sąsiedztwa, ale uczestnicy z odległych miejscowości np. z Uładówki, Chmielnickiego, Sądowej Wiszni, Borszczowa, Winnicy i innych.  W niedzielę 26 maja już od rana w Centrum Metodycznym gromadzili się uczestnicy Konkursu. O 9.00 w drohobyckim kościele parafialnym odbyła się Msza św. w intencji Polaków zamieszkałych na Ukrainie, w której uczestniczyli przybyli wcześniej Goście.W południe wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad i bezpośrednio po nim rozpoczął się konkurs. Sala w Szkole nr 3 w Drohobyczu była wypełniona po brzegi . Gośćmi honorowymi był Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, przedstawicielka władz miejskich w Drohobyczu, kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży, Lesia Paszko oraz przedstawiciele Fundacji” Pomoc Polakom na Wschodzie”: Prezes Janusz Skolimowski i Wiceprezes Ewa Ziółkowska  Po muzycznym wstępie w wykonaniu zespołu mandolinistów z Drohobycza „ Leśne kwiaty”, konkurs został oficjalnie otwarty przez gości honorowych oraz Dyrektora Centrum Metodycznego, Adama Chłopka. Rozpoczęło się przesłuchanie recytatorów, których oceniało jury pod przewodnictwem dr M. Maćkowicz, przedstawicielki Centrum Metodycznego.Pozostali członkowie jury to p. Elżbieta Kacprzyk / Nowy Rozdół/ oraz p. Maria Zielińska / Centrum Metodyczne w Drohobyczu/. Wszyscy recytatorzy byli podzieleni na grupy: do 12 lat, 13 – 16 lat i powyżej 16 lat / na konkurs zgłosili się też przedstawiciele starszego pokolenia Polonii na Ukrainie/. Z dużą satysfakcją stwierdzić trzeba,że poziom konkursu był wysoki, wśród uczestników pojawiły się prawdziwe „perły” obdarzone talentem aktorskim, a prawdziwą przyjemnością było posłuchanie dobrej, a czasem znakomitej polszczyzny, którą posługiwali się recytatorzy. Konkurs trwał kilka godzin, mimo to publiczność w skupieniu słuchała recytatorów, a czasami nawet panowała kompletna cisza.  Ponieważ K. Wierzyński zaistniał w światowej poezji dzięki zdobyciu pierwszej nagrody za tom poezji pt.” Laur olimpijski”na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, organizatorzy zaproponowali bieg imienia Poety. Po przesłuchaniu uczestników, wszyscy udali się na stadion sportowy, aby uczestniczyć w biegu im. K. Wierzyńskiego.Impreza sportowa była zorganizowana i prowadzona przez drohobyckiego działacza sportowego, Wasyla Karpyna, a zawodnikami byli nie tylko recytatorzy, lecz również młodzież przybyła tylko po to, aby uczestniczyć w zmaganiach sportowych. Uczestnicy biegu podzieleni zostali na dwie grupy/ dziewczynki i chłopcy/ i walczyli w swoich grupach zażarcie o zwycięstwo. Zawodnicy otrzymali koszulki z nadrukiem nazwy imprezy sportowej, a po zakończeniu biegu zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami .Bieg zakończyła wspólna fotografia.  Młodzież, po zakończonym biegu wróciła znów do szkoły, aby posłuchać zespołu akordeonistów z Drohobycza, a potem nastąpił moment ogłoszenia wyników konkursu. Moment, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Nagrodzeni zostali najlepsi recytatorzy wskazani przez jury, ale żaden uczestnik nie wyjechał bez nagrody. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, słodki upominek z Polski oraz nowy podręcznik do nauki języka polskiego. Wreszcie nadszedł czas na zakończenie całodniowej imprezy poświęconej upamiętnieniu wybitnego drohobyczanina. Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni rozjeżdżali się do swoich domów. Dla nas, organizatorów, zakończył się dzień pełen pracy i wrażeń. Wrażeń bardzo pozytywnych, bo przekonaliśmy się,że zakończona impreza zrealizowała założone cele. Duże zainteresowanie konkursem samych uczestników potwierdziło potrzebę młodzieży uczącej się języka polskiego i jej nauczycieli zademonstrowania swoich osiągnięć. Wypełniona po brzegi sala słuchaczy i ich zainteresowane twarze pokazywały potrzebę obcowania z polską kulturą. Ale przede wszystkim została przypomniana postać wybitnego Polaka urodzonego w Drohobyczu. I o to właśnie nam głównie chodziło. Bożena Pająk Maria Musiał  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer