Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

emo Mołdawia, Komrat - Liceum im. M. Eminescu

Janusz Korczak w Komracie 13 maja 2015 roku w Mołdawskim Liceum im. M.Eminescu w Komracie, w którym językiem wykładowym jest rumuński, a cztery klasy- jako drugiego języka obcego- uczą się języka polskiego, odbyły się warsztaty na temat praw człowieka i dziecka. Doskonałym ich dopełnieniem była prezentacja wystawy “Mistrz dzieci- historia Janusza Korczaka” udostępniona przez Instytut Polski w Bukareszcie. Znakomity polski pedagog i lekarz był przecież niezaprzeczalnym rzecznikiem praw dzieci. Wystawę przygotowała Agnieszka Mikulec- nauczycielka języka polskiego pracująca dla Stowarzyszenia Polaków Gagauzji skierowana przez ORPEG- we współpracy z Tomaszem Horbowskim z Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele czy obsługa szkoły zatrzymywali się przy wystawie i z zainteresowaniem się jej przyglądali. Oryginalne komentarze do wystawy są w języku angielskim, jednak Instytut Polski w Bukareszcie udostępnił napisy w języku rumuńskim, dlatego też oglądający mogli bez bariery językowej poznać historię życia Janusza Korczaka. Ponadto dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego miała także szansę bliżej zapoznać się z sylwetką znakomitego Polaka na lekcjach języka polskiego. Ich efektem było ogłoszenie konkursu plastycznego na znaczek pocztowy o Korczaku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer