Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

emo Nagrody dla laureatów olimpiad międzynarodowych w Rumunii


Nagrody dla laureatów olimpiad międzynarodowych w Rumunii

Bukareszt, 16.11.2015 r.


Laureatki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz nauczyciele, którzy je przygotowywali, zostali nagrodzeni przez pełniącego obowiązki Premiera Rumunii Ministra Edukacji i Badań Naukowych pana Sorina Mihaia Cȋmpeanu.
Do Pałacu Victorii (siedziby Rządu Rumunii) w Bukareszcie zostało zaproszonych 225 laureatów olimpiad i konkursów międzynarodowych wraz ze swoimi nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Coroczna uroczystość miała miejsce 16.11.2015 roku. Minister Edukacji Sorin Mihai Cȋmpeanu oraz przewodnicząca Senackiej Komisji do spraw Kształcenia, Nauki, Młodzieży i Sportu pani Ecaterina Andronescu w swoich wystąpieniach z uznaniem wypowiadali się o osiągnięciach nagrodzonych, wyrażając nadzieję, że dzisiejsi olimpijczycy będą stanowili intelektualną elitę społeczeństwa oraz motor napędowy pozytywnych zmian, przed którymi stoi Rumunia. Tym bardziej jesteśmy dumni, że w tym gronie znalazły się trzy laureatki olimpiady polonistycznej.
Bernadeta Balac i Agnesca Revai są uczennicami maturalnej klasy w Colegiul „Alexandru cel Bun” w Gura Humorului. Do zawodów finałowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przygotowywały się pod kierunkiem swojej polonistki Anetty Buzuk. Monica Claudia Balac chodzi do Colegiul National „Petru Rares” w Suczawie. Jej nauczycielem języka polskiego jest Tomasz Kobuszewski. Wszystkie dziewczyny w kwietniu tego roku wywalczyły tytuły finalistek XLV OLiJP w Warszawie.
Warto przypomnieć, że jest to bardzo trudny konkurs, w którym może brać udział młodzież licealna z całego świata. W kilku krajach, np. na Litwie, Białorusi i Ukrainie, organizowane są kilkuetapowe zawody krajowe. Tam, gdzie nie ma wielu chętnych lub możliwości przeprowadzenia kolejnych eliminacji, zainteresowani mogą uczestniczyć w olimpiadzie za pośrednictwem Internetu. Organizatorem tej części zawodów jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Laureaci eliminacji krajowych współzawodniczą ze swoimi rówieśnikami podczas zawodów finałowych w Polsce. W kwietniu w Warszawie spotkali się więc młodzi ludzie z Polski, Francji, Grecji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi i oczywiście z Rumunii. Nasze reprezentantki wielokrotnie wspominały udział w tym wydarzeniu jako wielką przygodę, okazję do znaczącego rozwoju oraz poznania nowych ludzi i miejsc.
Rumunia należy do tych krajów, które przeprowadzają własne eliminacje wewnętrzne. Nasza krajowa Olimpiada Języka Polskiego jako Ojczystego organizowana jest we współpracy rumuńskich władz oświatowych, Związku Polaków w Rumunii oraz Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zawody składają się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i krajowego. Podczas nich uczniowie piszą test językowy, rozprawkę na tematy literackie oraz odbywają rozmowę z jury na temat wybranych przez siebie lektur. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IX-XII.
Podczas spotkania w Bukareszcie trzy tegoroczne laureatki otrzymały pamiątkowe dyplomy od Ministra Edukacji i Badań Naukowych a także od Senackiej Komisji do spraw Kształcenia, Nauki, Młodzieży i Sportu. Towarzyszyła temu nagroda finansowa. Oprócz tego ministerstwo przyznało uczennicom specjalne stypendium, które będą otrzymywały co miesiąc. Wyjątkowe chwile uwieczniła telewizja, a w prasie lokalnej pojawiły się obszerne informacje o gali w Pałacu Victorii.
Olimpiada to wspaniała przygoda, a dzisiejszy dzień był po prostu doskonały - mówi Bernadeta Balac - Szczególne miejsce, piękne słowa pod naszym adresem... Czuję się wyjątkowo. Pierwszy raz w życiu jestem w Bukareszcie!
A jej koleżanka Agnesca dodaje: Żałuję tylko, że tak późno, bo dopiero w XI klasie, zdecydowałam się na pierwszy start w olimpiadzie. Gdybym zaczęła wcześniej, mogłabym nauczyć się o wiele więcej i osiągnąć jeszcze lepszy rezultat. Zachęcam wszystkich, żeby wierzyli we własne siły. Jeśli ktoś chce ciężko pracować, może zajść bardzo daleko.

Anetta Buzuk
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer