Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

P-DKF Wołyńska Biblioteka Naukowa im. Oleny Pcziłki

  • Stanisław Świętek
  • 2016-10-14 08:01:30

 

 PDKF 2

 

W Łucku powstał projekt pod nazwą Polski Dyskusyjny Klub Filmowy. Było to możliwe dzięki uprzejmości pani Ludmiły Stasiuk, dyrektora Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Oleny Pcziłky.

 Do uczestnictwa zapraszamy osoby interesujące się językiem, kulturą i historią Polski.

 


Planowane są spotkania prezentujące dorobek polskich twórców filmowych, projekcje filmów, spotkania z twórcami filmowymi z Polski i Ukrainy, a także inne wspólne działania w zakresie popularyzacji polskiej sztuki filmowej.

 Szczególnie zapraszamy te osoby , które nie miały dotychczas okazji bliższego zapoznania się z polskim kinem.

 Koordynatorzy projektu:
Marek Wróblewski – nauczyciel skierowany do pracy na Ukrainie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 
Olga Kyryczenko – kierownik działu międzynarodowego w Bibliotece im. Oleny Pcziłki w Łucku.

 Marek WRÓBLEWSKI,
nauczyciel skierowany do Łucka i Kowla przez ORPEG


P-DKF
Wołyńska Biblioteka Naukowa im. Oleny Pcziłki
Ul. Chopina, 11
20 października 2016
Godz. 17:00

190-lecie polonistyki lwowskiej - zaproszenie od organizatorów

  • Joanna Wójtowicz
  • 2016-10-04 15:23:12

Na prośbę organizatorów przekazujemy zaproszenie na spotkania naukowe i warsztaty metodyczne, realizowane na Uniwersytecie Lwowskim z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej. Szczegóły w załączeniu.

Baza placówek edukacyjnych portalu Polska-Szkola.pl

  • Stanisław Świętek
  • 2016-08-31 08:55:33

psg

Prosimy o zaktualizowanie do 30 września danych dotyczących szkół. Prosimy o sprawdzenie ankiet w bazie placówek, uzupełnienie danych adresowych, informacji o działalności oraz liczby uczniów.

 

Rosja, OMSK

  • Stanisław Świętek
  • 2016-07-01 11:49:33

W Omsku podsumowano kolejny rok wytężonej nauki języka polskiego i o Polsce przy Polskim Centrum „Polonez”.

Rok szkolny 2015/2016 był dla członków „Poloneza” równie pracowity co poprzednie. Poza nauką języka polskiego, prowadzoną przez Katarzynę Markowską, nauczycielkę kierowaną do pracy dydaktycznej za granicą przez ORPEG,  uczestniczyli w zajęciach wiedzy o Polsce, które od lat prowadzone są przez prezes organizacji, Lubow Nesterową. Pod „czujnym okiem” obu nauczycielek zarówno młodzież, jak i dorośli przygotowywali się do szeregu dodatkowych zajęć, wystąpień, konkursów. Brali udział m.in. w IV Międzynarodowym Teście języka polskiego jako obcego.
Przedstawicielki PC „Polonez”, uczennice szkół średnich po raz kolejny zajęły wysokie lokaty w organizowanym przez Konsulat Generalny RP w Irkucku Konkursie Wiedzy o Polsce „Ojczyzna! Oj, czy zna?”.  Dla wszystkich uczących się, podsumowującym sprawdzianem umiejętności zdobytych podczas całego roku nauki był udział w Wielkim Dyktandzie Polskim, które rokrocznie organizuje „Polonez”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer