Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym

  • 2009-07-01 13:26:27

/images/moodledata/1/obrazki/bocian.JPGZapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym Wędrówki z bocianem po Polsce. Tutaj szczegółowe informacje.

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Sylwia Mochól
  • 2009-06-24 10:05:50

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą podejmowania i odbywania studiów oraz możliwości ubiegania się o pomoc materialną (stypendia) przez osoby pochodzenia polskiego, które oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania posiadają również obywatelstwo polskie.

informacja PDF

List od Minister Katarzyny Hall na zakończenie roku szkolnego.

  • admin-ssh
  • 2009-06-19 16:49:36

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Katarzyna Hall

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

dobiegł końca kolejny rok Państwa wytężonej pracy, w szczególnych warunkach życia z dala od Ojczyzny. Po raz kolejny podjęliście Państwo trud kształcenia młodego pokolenia Polaków w przeświadczeniu, że wyrosną z nich odpowiedzialni i światli obywatele współczesnego świata, którzy z dumą będą świadczyć o swoich korzeniach narodowych. Jestem przekonana, że wyniki kończącego się roku szkolnego są dla wielu z Państwa źródłem zadowolenia i jednocześnie inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Pragnę złożyć podziękowania za Państwa trud i szczególne zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży polskiej poza granicami kraju.

Szanowni Rodzice,

wyrażam słowa podziękowania za Państwa zaangażowanie w działalność szkół polskich poza granicami kraju. Wszystkim, którzy z ogromnym poświęceniem zapewniają swoim dzieciom możliwość nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych, serdecznie dziękuję.

Drodzy Uczniowie,

gratuluję Wam sukcesów, a tym, którzy odczuwają niedosyt z powodu osiągniętych wyników, życzę motywacji do wzmożonej pracy w przyszłym roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

dołożę starań, aby w przyszłym roku szkolnym w większym niż dotychczas stopniu wspierać szkoły sobotnie prowadzone przez organizacje polonijne, a także działające przy parafiach oraz zapewnić harmonijną pracę szkołom przy polskich placówkach dyplomatycznych.

Jednocześnie zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji nad projektem Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011. Czekam na korespondencję z Państwa cennymi uwagami i zapewniam, że wszystkie będą szczegółowo analizowane przed podjęciem prac legislacyjnych.


Życzę Wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                      Katarzyna Hall

                                                                 

Porozumienie w Atenach

  • Krzysztof Stanowski
  • 2009-06-18 17:50:20

Ustaleniami dotyczącymi rozwiązania sytuacji w polskiej szkole w Atenach zakończyła się dwudniowa wizyta w stolicy Grecji Krzysztofa Stanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wypracowano rozwiązanie dotyczące tegorocznych absolwentów gimnazjum, pragnących podjąć naukę w liceum. Uzgodniono, że nauka będzie odbywała się na terenie szkoły w Atenach pod kontrolą Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (w Warszawie). MEN sfinansuje naukę z przedmiotów humanistycznych i matematyki (w podobnym zakresie jak w trybie programu uzupełniającego), zaś rodzice uzupełnią tę naukę o co najmniej cztery kolejne przedmioty. W ramach istniejących przepisów MEN umożliwi uczniom uzyskanie świadectw promocyjnych i przystąpienie do matury.

- Należy podkreślić otwartość i zaangażowanie rodziców w poszukiwanie rozwiązania – mówi wiceminister Krzysztof Stanowski. – Osiągnięte porozumienie, polegające na podziale kosztów i zadań, gwarantuje jakość edukacji, a także zwiększa rolę i odpowiedzialność rodziców. Co najważniejsze, zapewnia dzieciom możliwość wyboru nauki zarówno w systemie polskim jak i greckim.

Podczas pobytu w Atenach Krzysztof Stanowski spotkał się też z wiceministrem edukacji Grecji Andreasem Lykourentzosem, który zadeklarował, że strona grecka zapewni dodatkowe godziny nauki języka greckiego dla wszystkich uczniów szkoły polskiej w Atenach w systemie ramowym, tzn. w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie wiceminister Krzysztof Stanowski otrzymał zapewnienie, że uczący się w greckim systemie edukacyjnym będą mieli możliwość nauki języka polskiego.

Zapis czatu

  • Sylwia Mochól
  • 2009-06-15 13:45:53

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zapis rozmowy z panem Krzysztofem Stanowskim, podsekretarzem stanu w MEN, która odbyła się w środę, 3 czerwca br., na portalu powroty. gov.pl

http://www.powroty.gov.pl/pl/chat/archiwum/469.html


Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer