Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

List od Minister Katarzyny Hall na zakończenie roku szkolnego.

 • admin-ssh
 • 2009-06-19 16:49:36

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Katarzyna Hall

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

dobiegł końca kolejny rok Państwa wytężonej pracy, w szczególnych warunkach życia z dala od Ojczyzny. Po raz kolejny podjęliście Państwo trud kształcenia młodego pokolenia Polaków w przeświadczeniu, że wyrosną z nich odpowiedzialni i światli obywatele współczesnego świata, którzy z dumą będą świadczyć o swoich korzeniach narodowych. Jestem przekonana, że wyniki kończącego się roku szkolnego są dla wielu z Państwa źródłem zadowolenia i jednocześnie inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Pragnę złożyć podziękowania za Państwa trud i szczególne zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży polskiej poza granicami kraju.

Szanowni Rodzice,

wyrażam słowa podziękowania za Państwa zaangażowanie w działalność szkół polskich poza granicami kraju. Wszystkim, którzy z ogromnym poświęceniem zapewniają swoim dzieciom możliwość nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych, serdecznie dziękuję.

Drodzy Uczniowie,

gratuluję Wam sukcesów, a tym, którzy odczuwają niedosyt z powodu osiągniętych wyników, życzę motywacji do wzmożonej pracy w przyszłym roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

dołożę starań, aby w przyszłym roku szkolnym w większym niż dotychczas stopniu wspierać szkoły sobotnie prowadzone przez organizacje polonijne, a także działające przy parafiach oraz zapewnić harmonijną pracę szkołom przy polskich placówkach dyplomatycznych.

Jednocześnie zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji nad projektem Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011. Czekam na korespondencję z Państwa cennymi uwagami i zapewniam, że wszystkie będą szczegółowo analizowane przed podjęciem prac legislacyjnych.


Życzę Wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                      Katarzyna Hall

                                                                 

Porozumienie w Atenach

 • Krzysztof Stanowski
 • 2009-06-18 17:50:20

Ustaleniami dotyczącymi rozwiązania sytuacji w polskiej szkole w Atenach zakończyła się dwudniowa wizyta w stolicy Grecji Krzysztofa Stanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wypracowano rozwiązanie dotyczące tegorocznych absolwentów gimnazjum, pragnących podjąć naukę w liceum. Uzgodniono, że nauka będzie odbywała się na terenie szkoły w Atenach pod kontrolą Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (w Warszawie). MEN sfinansuje naukę z przedmiotów humanistycznych i matematyki (w podobnym zakresie jak w trybie programu uzupełniającego), zaś rodzice uzupełnią tę naukę o co najmniej cztery kolejne przedmioty. W ramach istniejących przepisów MEN umożliwi uczniom uzyskanie świadectw promocyjnych i przystąpienie do matury.

- Należy podkreślić otwartość i zaangażowanie rodziców w poszukiwanie rozwiązania – mówi wiceminister Krzysztof Stanowski. – Osiągnięte porozumienie, polegające na podziale kosztów i zadań, gwarantuje jakość edukacji, a także zwiększa rolę i odpowiedzialność rodziców. Co najważniejsze, zapewnia dzieciom możliwość wyboru nauki zarówno w systemie polskim jak i greckim.

Podczas pobytu w Atenach Krzysztof Stanowski spotkał się też z wiceministrem edukacji Grecji Andreasem Lykourentzosem, który zadeklarował, że strona grecka zapewni dodatkowe godziny nauki języka greckiego dla wszystkich uczniów szkoły polskiej w Atenach w systemie ramowym, tzn. w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie wiceminister Krzysztof Stanowski otrzymał zapewnienie, że uczący się w greckim systemie edukacyjnym będą mieli możliwość nauki języka polskiego.

Zapis czatu

 • Sylwia Mochól
 • 2009-06-15 13:45:53

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zapis rozmowy z panem Krzysztofem Stanowskim, podsekretarzem stanu w MEN, która odbyła się w środę, 3 czerwca br., na portalu powroty. gov.pl

http://www.powroty.gov.pl/pl/chat/archiwum/469.html


Projekt „Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011”

 • admin-ssh
 • 2009-06-10 12:44:06

Szanowni Państwo,
Państwo polskie zgodnie z tradycją sięgającą dwudziestolecia międzywojennego i zapisami Konstytucji RP, udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

To zadanie spoczywa także na Ministerstwie Edukacji Narodowej, które dokłada starań, aby ułatwić dostęp do nauczania języka polskiego i w języku polskim wszystkim polskim dzieciom poza granicami kraju.

Chcemy, aby wsparcie resortu edukacji dla polskojęzycznego nauczania poza krajem zaspokajało zróżnicowane potrzeby Polaków żyjących w różnych zakątkach globu. Zależy nam na tym, aby z oferty resortu edukacji zadowoleni byli Polacy mieszkający na byłych kresach Rzeczypospolitej czy w Stanach Zjednoczonych, którzy chcą ,aby ich dzieci były świadome swego pochodzenia i kultury przodków. Ale dążymy też do tego, aby dzieci pracowników migrujących, którzy chcą za kilka lat wrócić do kraju, miały łatwą drogę do włączenia się w polski system edukacji. Chcemy wreszcie, aby nauczanie języka polskiego i w języku polskim za granicą było dostępne na jednakowych zasadach dla wszystkich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt dokumentu „Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011”, który opisuje kierunek zmian i działania, które należy podjąć, aby system nauczania w języku polskim za granicą odpowiadał wspomnianym wyzwaniom. Umożliwiając Państwu zapoznanie się z naszym projektem za pośrednictwem strony www.polska-szkola.pl, chcemy rozpocząć dyskusję nad przyszłością nauczania w języku polskim za granicą. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które mogą państwo przekazywać za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. blocked::mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy93647 + '\'>'+addy_text93647+'<\/a>'; //--> oraz na specjalnym forum>>>.

Projekt podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą

 • Sylwia Mochól
 • 2009-06-09 11:53:53

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Zachęcamy do lektury projektu i dyskusji na temat podstawy na specjalnym forum.

1) Dokument stanowiący podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej i materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

2) Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstały w polskiej dydaktyce. Został przygotowany w ślad za polską podstawą kształcenia ogólnego, rozstrzygającą o tym, czego będzie się uczył każdy młody Polak mieszkający w kraju.

3) Przygotowała ją grupa kilkudziesięciu ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród:

 • nauczycieli pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Austrii, Chorwacji, Czechach, na Litwie, Ukrainie)
 • pracowników naukowych z polskich uniwersytetów
 • ekspertów, którzy opracowali krajową podstawę programową kształcenia ogólnego.

4) Zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

5) Nauczanie języka ojczystego jest czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Uczniowie poznając ojczysty język mogą dokonywać porównań pomiędzy różnymi kulturami i lepiej rozumieć swoją sytuację oraz różnorodność ludzi i kultur.

6) Wszystkie wymagania zostały zredagowane dla trzech grup wiekowych:

5-9; 10-13; powyżej 14 lat,

7) z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego.

Kompetencje językowe dodatkowo zostały zapisane dla trzech poziomów umiejętności:

A – najniższe B – średnie C – najwyższe.

8) Zakładamy, że w najwyższym poziomie umiejętności zawierają się wymagania z poziomów niższych. W zapisach unikamy wymieniania tych umiejętności, które uczeń nabywa w miejscowej szkole.

9) Dla każdej grupy wiekowej opracowano dwa zestawy tytułów lektur uzupełnionych przykładami innych tekstów kultury. Pierwszy zestaw: dzieła ważne dla świadomości narodowej Polaków. Wprowadzają ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identyfikacji z polskością. Drugi zestaw: lektury, które pomogą ukształtować wizerunek współczesnej Polski i zachęcą do czytania po polsku. Lista lektur jest otwarta. Wyboru tytułów dokona nauczyciel stosownie do poziomu intelektualnego oraz sprawności językowej uczniów.

10) Wymagania w zakresie historii i geografii mają pomóc utrwalać, poszerzać wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim, wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją, uczyć szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

11) Zapisy podstawy programowej posłużą już wkrótce do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

12) Do wykazu treści i umiejętności będą dobierane materiały do nauczania, z których powstanie dostępny na wolnych licencjach zasób materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.


Zachęcamy do lektury projektu i dyskusji na temat podstawy na specjalnym forum.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer