Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

  • Sylwia Mochól
  • 2009-04-15 11:53:51

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczono ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą” Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania z zakresu zorganizowania w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci Polaków zamieszkałych za granicą. Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2009 r., o godz. 15.00.

        Wszelkie informacje, w tym ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, regulamin oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji dostępne są pod adresem: http://bip.men.gov.pl/zadania_publiczne_2009/zadania_publiczne_2009.php

Sylwia Mochol

MEN

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

  • Sylwia Mochól
  • 2009-04-15 11:51:24

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej umieszczono ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z krajami partnerskimi. Termin składania ofert upływa dnia 4 maja 2009 r., o godz. 15.00.

Wszelkie informacje, w tym ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, regulamin oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji dostępne są pod adresem: http://bip.men.gov.pl/zadania_publiczne_2009/zadania_publiczne_2009.php

Sylwia Mochol

MEN

Życzenia Wielkanocne

  • 2009-04-08 16:31:47

Drodzy Nauczyciele uczący języka polskiego!
Wszyscy wspierający oświatę polskojęzyczną poza Polską!

/images/moodledata/1/obrazki/koszyczek1.jpg

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

życzymy,
by najbliższe dni upłynęły w pokoju i radości.
Niech świąteczna atmosfera sprzyja wypoczynkowi
i zacieśnieniu więzów z Rodziną i Przyjaciółmi
Redakcja Portalu
http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/obrazki/baranek1.jpg

Rada Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” podsumowała rok 2008

  • Sylwia Mochól
  • 2009-03-31 14:45:39

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest dwunarodową organizacją międzynarodową powołaną do życia przez rządy Polski i Niemiec 18 lat temu.  PNWM dotuje spotkania młodych ludzi z obu krajów, a także organizuje szkolenia, konferencje i inne programy dokształcające.
W  2008 Organizacja dysponowała budżetem w wysokości ponad 9,5 miliona euro, tworzonym corocznie z równych wpłat rządu polskiego i niemieckiego.

W polsko – niemieckie wymianie młodzieży do tej pory wzięło udział prawie dwa miliony uczestników z obu krajów. Corocznie w spotkaniach polsko-niemieckich uczestniczy ponad 130 tysięcy młodych ludzi. Liczby te wskazują na ciągłe zainteresowanie młodzieży poznawaniem swych rówieśników i kraju zza Odry.

O działalności organizacji w roku ubiegłym oraz planie działań na rok 2009 rozmawiali w dniach 19 - 20 marca 2009 roku w Berlinie członkowie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, najważniejszego gremium PNWM. W Radzie zasiada 22 członków z Polski i Niemiec – po pięciu przedstawicieli strony rządowej oraz po sześciu przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą w obu krajach. Obrady uroczyście otworzyła Federalna Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży dr Ursula von der Leyen. Obradom przewodniczyli podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz sekretarz stanu Gerd Hoofe z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ). Gremium zatwierdziło program pracy i budżet PNWM na rok 2009.

W 2009 roku – roku wielu rocznic historycznych, które akurat w polsko - niemieckim kontekście mają szczególne znaczenie – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży szczególną wagę przywiązywać będzie do projektów związanych z historią.
Ogłoszony został już konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Zachować pamięć”. Ma on wyłonić najciekawsze projekty poświęcone historii.
PNWM planuje wydanie publikacji „Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”, która będzie prezentowana w obu krajach. W jej tworzenie zaangażowani są naukowcy, historycy
i pedagodzy z Polski i Niemiec. Materiały w niej zawarte mają stać się pomocą dla nauczycieli, animatorów i organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży przy realizacji projektów. Publikacja ma być na tyle uniwersalna, aby znalazła zainteresowanie szerszej publiczności w obu krajach, a przez to ma przybliżyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, tematykę związaną z drugą wojną światową. W ramach imprez otwartych dla publiczności książkę przedstawią jej wydawcy i recenzenci.

Ponadto PNWM zaprezentuje swą działalność przy okazji różnych uroczystości rocznicowych w obu krajach, m.in. w „Święcie obywateli” w Berlinie z okazji 60 rocznicy powstania Republiki Federalnej Niemiec oraz rocznicy „Mszy pojednania” w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Dodatkowe informacje nt. Organizacji PNWM oraz zasad i warunków wspierania programów wymiany i współpracy dostępne są na stronie http://www.pnwm.org

Konferencja "Etyka nauczyciela"

  • Sylwia Mochól
  • 2009-03-27 11:55:40

W dniach 9 - 10 czerwca 2009 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa "Etyka nauczyciela". Wszelkie informacje dostępne pod adresem http://www.kul.lublin.pl/1264.html

Sylwia Mochol

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer