Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Rada Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” podsumowała rok 2008

 • Sylwia Mochól
 • 2009-03-31 14:45:39

Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest dwunarodową organizacją międzynarodową powołaną do życia przez rządy Polski i Niemiec 18 lat temu.  PNWM dotuje spotkania młodych ludzi z obu krajów, a także organizuje szkolenia, konferencje i inne programy dokształcające.
W  2008 Organizacja dysponowała budżetem w wysokości ponad 9,5 miliona euro, tworzonym corocznie z równych wpłat rządu polskiego i niemieckiego.

W polsko – niemieckie wymianie młodzieży do tej pory wzięło udział prawie dwa miliony uczestników z obu krajów. Corocznie w spotkaniach polsko-niemieckich uczestniczy ponad 130 tysięcy młodych ludzi. Liczby te wskazują na ciągłe zainteresowanie młodzieży poznawaniem swych rówieśników i kraju zza Odry.

O działalności organizacji w roku ubiegłym oraz planie działań na rok 2009 rozmawiali w dniach 19 - 20 marca 2009 roku w Berlinie członkowie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, najważniejszego gremium PNWM. W Radzie zasiada 22 członków z Polski i Niemiec – po pięciu przedstawicieli strony rządowej oraz po sześciu przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą w obu krajach. Obrady uroczyście otworzyła Federalna Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży dr Ursula von der Leyen. Obradom przewodniczyli podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz sekretarz stanu Gerd Hoofe z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ). Gremium zatwierdziło program pracy i budżet PNWM na rok 2009.

W 2009 roku – roku wielu rocznic historycznych, które akurat w polsko - niemieckim kontekście mają szczególne znaczenie – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży szczególną wagę przywiązywać będzie do projektów związanych z historią.
Ogłoszony został już konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Zachować pamięć”. Ma on wyłonić najciekawsze projekty poświęcone historii.
PNWM planuje wydanie publikacji „Polska-Niemcy. Wojna i pamięć”, która będzie prezentowana w obu krajach. W jej tworzenie zaangażowani są naukowcy, historycy
i pedagodzy z Polski i Niemiec. Materiały w niej zawarte mają stać się pomocą dla nauczycieli, animatorów i organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży przy realizacji projektów. Publikacja ma być na tyle uniwersalna, aby znalazła zainteresowanie szerszej publiczności w obu krajach, a przez to ma przybliżyć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, tematykę związaną z drugą wojną światową. W ramach imprez otwartych dla publiczności książkę przedstawią jej wydawcy i recenzenci.

Ponadto PNWM zaprezentuje swą działalność przy okazji różnych uroczystości rocznicowych w obu krajach, m.in. w „Święcie obywateli” w Berlinie z okazji 60 rocznicy powstania Republiki Federalnej Niemiec oraz rocznicy „Mszy pojednania” w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Dodatkowe informacje nt. Organizacji PNWM oraz zasad i warunków wspierania programów wymiany i współpracy dostępne są na stronie http://www.pnwm.org

Konferencja "Etyka nauczyciela"

 • Sylwia Mochól
 • 2009-03-27 11:55:40

W dniach 9 - 10 czerwca 2009 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa "Etyka nauczyciela". Wszelkie informacje dostępne pod adresem http://www.kul.lublin.pl/1264.html

Sylwia Mochol

MEN

Nowości wydawnicze Eurydice

 • Sylwia Mochól
 • 2009-03-05 12:44:15

Nowości wydawnicze Eurydice

31 opisów systemów edukacji w krajach europejskich znalazło się w najnowszej publikacji Polskiego Biura EURYDICE - europejskiej sieci informacji o edukacji. Publikację można ściągnąć ze strony: www.eurydice.org.pl

Najnowszy RAPORT dotyczący edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi w Europie.

Inne informacje nt. edukacji w Europie dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Biura EURYDICE

Minister Katarzyna Hall zachęca do przekazywania 1% podatku na organizacje pozarządowe

 • Krzysztof Stanowski
 • 2009-02-22 15:22:13

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, zachęca na swoim blogu do przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. W Polsce od 2004 roku obywatele RP mają możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Konkurs na nauczycieli w Szkołach Europejskich

 • Krzysztof Stanowski
 • 2009-02-22 15:16:18

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na:

 • Nauczycieli – kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Varese
 • Nauczycieli – kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora d/s szkoły średniej w Szkołach Europejskich w Culham, Frankfurcie i Luksemburgu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer